MONITOROVÁNÍ KANALIZACE

Monitorování a revize kanalizace

Provádíme revize kanalizace všech druhů i revize domácího odpadu. Revize provádíme kamerovými systémy, speciální malé kamerové systémy se vejdou i do malých profilů odpadů dřezů či umyvadel v rodinných domech a bytech. Pro monitorování kanalizace jsme vybaveni kvalitními kamerovými systémy.

Havarijní servis kanalizace – Praha, Středočeský Kraj

Pravidelné revize kanalizace

Doporučujeme pravidelně zajistit revize kanalizace aby jste předešli havarijním stavům. V praxi se setkáváme s opakovanými případy havárie kanalizace, z důvodu intenzivního zdroje znečištění kanalizační sítě, nebo, když kanalizace kapacitně nestačí odpadní vody odvést.

Pokud se kanalizace opakovaně ucpe, provádějte pravidelně monitorování kanalizace (revize kanalizace). Předejdete tak haváriím a ucpávky můžete odstranit ještě před havárií.

Kamerové systémy pro monitorování kanalizace

  • Kamerové systémy mají posuvnou kameru pro revizi potrubí do průměru 250mm a pojízdnou kameru s rotační hlavou pro revizi potrubí do průměru 1200mm. Kamerové systémy umožní vyměřování spádu potrubí, velikostí trhlin a přesahu hrdel.

  • Moderní monitorovací systémy zapisují ujetou vzdálenost a popisují zjištěné závady v kanalizaci přímo při provádění revize. Revizi kanalizačního potrubí provádějí naši specialisté instalatéři.

  • Do kanalizace zavedeme monitorovací sondu s kamerou a zahájíme monitorování. Sonda se protahuje pohyblivým kabelem po kanalizačním potrubí a kamerou snímáme vnitřek potrubí. Snímky se zobrazují na obrazovce monitoru, nebo se ukládají na CD.

  • Na konec monitorovacího kabelu se nasazují monitorovací hlavice různého typu podle průměru sledovaného kanalizačního potrubí.

  • Sejmuté snímky kanalizace Vám můžeme přiložit k závěrečné revizní zprávě o stavu kanalizace.